ZAPISZ SIĘ BEZ ZOBOWIĄZAŃ, KUPUJ TANIEJ

PROGRAMY CAD/BIM | DRONY | SPRZĘT GEODEZYJNY | USŁUGI
Razem możemy więcej!

Regulamin udziału w szkoleniach

REGULAMIN UDZIAŁU W SZKOLENIACH


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Regulamin serwisu internetowego tinserwis.pl określa zasady zapisywania się na listę chętnych na odbycie szkoleń organizowanych za jego pośrednictwem.

2.Właścicielem serwisu ogłoszeń jest firma: 
TINSERWIS Grzegorz Karpiński, zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Szczecin: NIP 665-261-99-58, REGON 321342143, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Miedzianej 15 lok.5, Tel.+48 791-728-870 zwana dalej "Serwisem”.

3.Zapisanie się na listę zapisów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4.Serwis dostępny jest pod adresem: https://www.tinserwis.pl


 ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU

1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zapisanie się na wybraną listę zapisów przez użytkownika serwisu zwanego dalej „Uczestnikiem”.

2. Rejestracji można dokonać przez 24 godziny na dobę przez cały rok. Potwierdzenie dokonania rejestracji nowego Uczestnika oraz zapisanie się na wybraną listę potwierdzane jest przez system automatycznie.

3. Zapisanie się na listę nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia na odbycie szkolenia przez jego Uczestnika, a stanowi jedynie wstępną deklarację chęci jego odbycia.

4. Ostateczną decyzję o udziale w szkoleniu Uczestnik zapisany na liście podejmuje na prośbę potwierdzenia jego udziału wysłaną przez Serwis.


PŁATNOŚCI

1. W celu odbycia szkolenia Uczestnicy, którzy ostatecznie potwierdzili  w nim udział dokonują przedpłaty w wysokości 100% ceny na wskazane przez Serwis konto firmy przeprowadzającej szkolenie.

2. Firma realizująca szkolenie wystawi i prześle Fakturę VAT za odbyte przez Uczestnika szkolenie po jego zrealizowaniu.

3. Zwroty kosztów szkolenia w przypadku rezygnacji Uczestnika ze szkolenia są przelewane na konto z którego została zrealizowana przedpłata.


REZYGNACJA Z UDZIAŁU W SZKOLENIU PO DOKONANIU PRZEDPŁATY

1.Rezyganzja Uczestnika z udziału w szkoleniu, która została przesłana na email Serwisu: biuro@tinserwis.info
w terminie powyżej 7 dni kalendarzowych od daty jego realizacji skutkuje zwrotem 100% ceny szkolenia.

2.Rezyganzja Uczestnika z udziału w szkoleniu, która została przesłana na email Serwisu: biuro@tinserwis.info
w terminie krótszym niż na 7 dni kalendarzowych przed datą realizacji szkolenia skutkuje zwrotem 50% ceny szkolenia.

3. Zwrotu, o którym mowa powyżej dokonuje firma realizująca szkolenie przelewem na konto bankowe Uczestnika.


CENA SZKOLENIA, REALIZACJA

1.Cena szkolenia jest stała dla ustalonej minimalnej lub większej niż minimalna liczby Uczestników, którzy potwierdzili chęć jego odbycia.

2.Wymagane do realizacji szkolenia minimum oraz maksimum  Uczestników publikowane jest w szczegółach listy.

3.W przypadku, gdy wymagana minimalna liczba Uczestników szkolenia nie jest wystarczająca do jego przeprowadzenia, firma je realizująca może zaproponować za pośrednictwem Serwisu: indywidualną ofertę na jego realizację, odmówić realizacji w zaplanowanym terminie lub przedłużyć datę zamknięcia listy zapisów.

4. W przypadku, gdy liczba Uczestników szkolenia przekracza ustalone maksimum, o udziale Uczestnika w szkoleniu decyduje data otrzymania potwierdzenia chęci jego odbycia lub data otrzymania przedpłaty.


DANE OSOBOWE

1.Wypełnienie formularza ogłoszeń rejestracyjnego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych wyłącznie do celów realizacji szkolenia. 

2.Dane osobowe są poufne i nie są ujawniane osobom trzecim. 

3.Ogłoszeniodawca ma prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych po zalogowaniu się do serwisu z użyciem indywidualnego loginu i hasła. Login oraz hasło Uczestnika są danymi poufnymi i nie mogą być przez niego przekazywane ani ujawniane osobom trzecim.

4.Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.


INFORMACJE

1.Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od serwisu informacji związanych z realizacją usługi.

2.Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od serwisu informacji handlowych, przy czym zgoda ta może być w dowolnej chwili wycofana.


+48 791 728 870


Copyright 2012-2024 Tinserwis.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Zasoby | Wykonanie strony: Infocare