Zapisz się bez zobowiązań i zbuduj lepszą ofertę

kto zaplanował swoją inwestycję z wyprzedzeniem kupił taniej
profesjonalne programy CAD, precyzyjne odbiorniki GPS/GNSS

Regulamin budowania zniżek

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady udziału w zakupie grupowym Przedsiębiorców 
tj. podmiotów wpisanych do: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub rejestru przedsiębiorców KRS zwanych dalej „Uczestnikami”.

2. Adres platformy zakupowej: www.tinserwis.pl zwanej dalej "Serwisem”
3. Właściciel Serwisu: TINSERWIS Grzegorz Karpiński, NIP 6652619958, 71-636 Szczecin, ul. Miedziana 15/5
4. Rejestracja w Serwisie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

II. WARUNKI KORZYSTANIA Z  SERWISU

1.Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny Uczestnika zakupu minimalnych wymagań technicznych: dostęp do Internetu,
przeglądarka internetowa z obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies
2.Rejestracja Uczestnika w serwisie z podaniem prawidłowych danych.

III. UDZIAŁ W ZAKUPIE

1. Warunkiem udziału w zakupie grupowym jest zapisanie się na wybranej liście.
2. Zapisanie się na listę nie oznacza zamówienia.

IV. ZAMÓWIENIE

1. Uczestnik zakupu dokonuje zamówienia wyłącznie z chwilą akceptacji zaproponowanego przez Serwis rabatu gwarantowanego. Rabat ten proponowany jest drogą mailową.
2. Rabat gwarantowany, o którym mowa powyżej może być zwiększony przez Serwis wyłącznie na wyższy.

V. REZYGNACJA

1. Uczestnik zapisany na liście podejmuje ostateczną decyzję o zakupie wyłącznie gdy otrzyma od Serwisu satysfakcjonującą go propozycję rabatu gwarantowanego.

VI. ODMOWA REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień dla, których lista zapisów nie osiągnęła minimalnej liczby Kupujących lub ilości Towarów.
2. Serwis może odmówić realizacji zamówienia w przypadku gdy dane Uczestnika są niepełne lub nieprawidłowe, lub nie można z nim nawiązać kontaktu.

VII. WARUNKI REKLAMACJI, GWARANCJE

1. Serwis gwarantuje realizację zamówień do Kupujących.
2. Reklamacji podlegają wyłącznie wady tkwiące w rzeczy w chwili ich wydania, a także jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z zamówieniem.
3. Jeżeli w czasie dostawy nośnik programu lub urządzenie ulegnie zniszczeniu, Kupujący powinien je niezwłocznie odesłać do realizującego zamówienie. Uszkodzony Towar zostanie wymieniony na fabrycznie nowy. Zaleca się spisanie protokołu uszkodzenia w momencie odbioru towaru w obecności kuriera.
4. Wysyłka reklamowanego Towaru odbywa się na koszt odbiorcy.
5. Obowiązują warunki gwarancji i warunki licencjonowania Producentów danych Towarów.

VIII. DANE UCZESTNIKA ZAKUPU

1. Rejestracja Uczestnika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie podanych przez niego danych do celów realizacji zamówień.
2. Uczestnik ma prawo do wglądu oraz poprawiania danych po zalogowaniu się do swojego konta w Serwisie z użyciem indywidualnego, poufnego Loginu i Hasła.

IX. INFORMACJE

1. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dot. list na, których jest zapisany.
2. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu informacji handlowych
3. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w dowolnej chwili wycofana.

X. TOWAR I CENY TOWARU

1. Przedmiotem sprzedaży są programy komputerowe, urządzenia oraz usługi dostępne w Serwisie na listach zapisów zwane dalej „Towarami”.
2. Ceny podawane w serwisie są cenami netto.
3. Ostateczna kwota do zapłaty jest ceną brutto obejmującą podatek od towarów i usług, ostateczny rabat zakupu grupowego oraz ew. koszty dostarczenia przesyłki.

XI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od daty otrzymania płatności lub potwierdzenia wykonania płatności od całej grupy Kupujących.
2. Każdy Uczestnik zakupu otrzymuje w pierwszej kolejności dane do przedpłaty, a po zrealizowaniu płatności indywidualną fakturę VAT.
3. Kupujący akceptuje otrzymywanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z Dz. U. 2010 r. Nr 249, poz. 1661.

4. Towar jest wysyłany na adres podany przy rejestracji nie wcześniej niż po otrzymaniu płatności.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin w wersji z dnia 22.12.2014 r.

Proces budowania rabatu na zakup oprogramowania lub sprzętu geodezyjnego.


+48 791 728 870


Copyright 2012-2015 Tinserwis.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Zasoby | Wykonanie strony: Infocare