ZAPISZ SIĘ BEZ ZOBOWIĄZAŃ, KUPUJ TANIEJ

PROGRAMY CAD/BIM | DRONY | SPRZĘT GEODEZYJNY | USŁUGI
Razem możemy więcej!

MAPA_SG

wersja: najnowsza

typ licencji: wieczysta

www: czytaj więcej

Min. ilość licencji: 1

odsłon: 8702

status listy: zamknieta

data zakończenia: 2017-07-21

rabat: bardzo korzystnySprawdź aktualne listy zapisów na rabat - kliknij w obrazek.

Zapraszamy również na stronę naszego Partnera gdzie znajdziesz ciekawe promocje
na zakup sprzętu geodezyjnego, dronów i oprogramowania. 
Dzięki temu możesz kupić potrzebne akcesoria bez czekania na zebranie grupy zakupowej w naszym serwisie.

(KLIKNIJ W OBRAZEK BY PRZEJŚĆ NA STRONĘ Z PROMOCJAMI W SKLEPIE PARTNERA)

promocje na sprzęt geodezyjny: satlab, kolida, stonex, titan, e-survey

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ AKTUALNE BUDOWY ZNIŻEK NA SPRZĘT GEODEZYJNY:
https://www.tinserwis.pl/bootslistykat-31-SPRZET-GEODEZYJNY

Zgodność z przepisami

 • Program dostosowany do treści Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT
 • Program dostosowany do Rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.
 • INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I WYKONYWANIU POMIARÓW W GEODEZJI KOLEJOWEJ D-19
 • Możliwość opracowań wg starych instrukcji: K-1 z 1998, G7

Podstawowe cechy programu

 • Sprawne kreślenie map w środowisku CAD (Autocad, Bricscad, Gstarcad)
 • Uproszczenie procedur kreślących w przypadku braku potrzeby exportu opracowania do formatu GML
 • Gotowy system obiektów geodezyjnych bez konieczności pamiętania ich nazw, skali czy też warstw rysunkowych
 • Zestaw narzędzi do opracowania wyników pomiarów terenowych i tworzenia profesjonalnych map numerycznych
 • Biblioteka obiektów wg aktualnych wymagań w tym wskaźniki kolejowe, znaki drogowe, symbole K-1 i wiele innych
 • Polecenia umożliwiające szybkie rozliczenia obmiarów z możliwością ich raportowania i opisywania w rysunku: ZESTAW
 • Umożliwia transformacje między układami geodezyjnymi oraz transformacje wysokościowe (algorytmy firmy Algores-Soft)
 • Posiada dodatkowe narzędzia do opracowań wyników i oceny stanu geometrycznego toru suwnicowego: PROGRAM SUWNICA
 • Szybkie wyszukiwanie funkcji kreślących - okno wyszukiwarki 'fraz', filtrowanie poleceń
 • Funkcja "Wskaż i rysuj"pozwala na usprawnienie kartowania obiektów poprzez uzgadnianie ich cech i atrybutów z wcześniej utworzonymi
 • Kodowanie do automatycznego kreślenia mapy przy imporcie punktów z pliku tekstowego
 • Redakcja tj. automatyczne rozsuwanie opisów, numerów i rzędnych punktów roboczych
 • Opcjonalna integracja z programami: Wms2Cad (pobierane map z serwerów mapowych) i KaliBronek (kalibracja rastrów)
 • Generator punktów na podstawie obiektów znajdujących się w rysunku: linie, polilinie, obiekty 3d, boki
 • Okno do pracy z wykazami współrzędnych: import/export plików, sortowanie, lokalizacja na mapie, renumeracja nazw

Wymiana danych z innymi programami

 • Exportuje/Importuje obiekty graficzne w formatach: GML (ShapeFile) oraz SWDE (system wymiany danych ewidencyjnych)
 • Eksportuje/Importuje obiekty w formatach: TANGO (Geo-Info V), SHP (ShapeFile)
 • Exportuj/Importuje do programu EWMAPA obiekty typu: działki ewidencyjne, kontury klasyfikacyjne i użytki gruntowe.
 • Zapis i odczyt plików wektorowych w zależności od platformy CAD: dwg, dxf, dgn (zazwyczaj jako odnośnik lub blok)

Historia zmian - rok 2017

 • 15.17.05.6

  • Zmiany w sposobie określania opcji wskazObiekt dla poleceń rysujących skarpy. Jeżeli zostanie wybrana zamknięta polilinia, program nie będzie oczekiwać wskazania dolnej krawędzi lecz dwóch punktów, początek góry skarpykoniec góry skarpy.
   W ten sposób można uzupełnić wypełnienie dla obiektów już wykreślonych
  • W oknie Właściwości obiektu uzupełniono niektóre listy wyboru o wartości stereotypu <>
  • Poprawiony eksport i import obiektów z formatu GML
  • 15.17.05.4

  • Dodano obiekt EGBI17, który zawiera Lista dopuszczalnych wartości dla atrybutu rodzaj obiektu trwale związanego z budynkiem w Rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
   Obiekt ten występował w Rozporządzeniu w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z roku 2013 i taką tez przyjęto reprezentację graficzną
  • Dodano nowe polecenie MENPRZ – Menedżer obiektów przykrywających, dotychczas dostępne tylko w oknie Konfiguracja rysunku
  • W oknie Właściwości obiektu oraz w oknie Informacja o obiekcie, zakładka Geometria, dodano przycisk Wstaw tabelę. Po jego wybraniu zostanie wyświetlone okno dialogowe Wstaw tabelę do rysunku
  • 15.17.05.2

  • Dodano obiekt PTWP04, który występuje w Rozporządzeniu na str 7 – woda w urządzeniu wodnym
  • Nowa wersja programu importującego obiekty graficzne z pliku w formacie GML. Istnieje możliwość wyboru generowanych baz.
  • 15.17.04.4

  • Dodano możliwość wyboru punktów roboczych  i wstawiania punktu RTPW02 w polecenie GENWSU – generowanie punktów RTPW02.
   W przypadku korzystania z tej opcji mogą wystąpić problemy z eksportem obiektów graficznych do formatu GML.
  • Nowe polecenie WYRYSN, Polecenie proponuje podobne opcje jak w poleceniu WYRYS. Oferuje jednak możliwość utworzenia wielu kart układu, a ponadto układ może być dowolnie skręcony.
  • 15.17.04.3

  • W oknie Punkty robocze dodano przycisk Wstaw tabelę do rysunku. Aktywny jest po zaznaczeniu punktów.
  • Zmieniono kąt obrotu etykiet w plikach w formacie GML. Zastosowano interpretację Firmy GEOBID.
  • 15.17.04.2

  • W oknie dialogowym Konfiguracja rysunku, zakładka Uzbrojenie terenu dodano przycisk [Menedżer obiektów przykrywających].
   Użytkownik w łatwy sposób może ukrywać lub wyświetlać obiekty przykrywające.
  • 15.17.04.1

  • Nowe polecenie PRECWYS ustalające ilość miejsc po przecinku dla punktów wysokościowych RTPW01RTPW02SUPS01. Polecenie zastępuje dwa dotychczasowe polecenia PRECWSP i PRECWSU.
  • Wprowadzono nową opcję, ustalającą kolor etykiety sieci gazowej. Dostępna jest w oknie Konfiguracja rysunku, zakładka Uzbrojenie terenu. Dodany został również przycisk [Zmień kolor teraz…].
   Po jego naciśnięciu kolor etykiet sieci gazowej zostanie zmieniony. Alternatywne kolory: Jak sieć albo czarny (RGB: 10,9,9).
  • 15.17.03.4

  • Nowa wersja programu do przenumerowania punktów roboczych. Dostępna w oknie „Punkty robocze
  • 15.17.03.2

  • Nowe polecenie KARTAZ (menu BD_Zmiana i rapoty -> Uzbrojenie terenu) – karta inwentaryzacyjna zasuwy
  • 15.17.03.1

  • Nowa wersja programów do importu i eksportu obiektów ewidencyjnych. Możliwy jest eksport i import do programu EWMAPA. 
   Dotyczy to następujących obiektów: działki ewidencyjne, kontury klasyfikacyjne i użytki gruntowe. Polecenia: DZWYDZWEKLWYKLWEUZWYUZWE.
  • Nowe polecenie UKROD – ukrycie odcinka polilinii. Na wybranym odcinku wstawiany jest specjalny obiekt maskujący. Geometria polilinii nie zostaje zmieniona.
  • Nowe polecenie MASKAUS – wymazuje z rysunku obiekt maskujący znajdujący się pod wybranym tekstem, atrybutem lub odcinkiem polilinii.
  • 15.17.02.2

  • W oknie dialogowym Wybór obiektów, wyświetlanym w poleceniach: EATRZESTAWO dodano przełącznik Wyszukiwanie według atrybutu.
   Aktywacja tego przełącznika spowoduje, oprócz opcji Metoda wyboru, wyszukiwanie obiektów spełniających warunek wyboru określonego atrybutu.
   Pole edycyjne Nazwa atrybutu powinno zawierać znaki, które zawarte są w nawiasach kwadratowych w oknie Właściwości obiektu.
   Warunek wyboru wybierany z listy: równy, większy, mniejszy, różny od albo zawiera, przy czym jeżeli zostanie wybrany warunek zawiera, pole edycyjne Wartość atrybutu powinno zawierać znaki „*” i/llub „?”.
   Np. [KRG] [równy] [] – wybrane zostaną obiekty, które nie posiadają przypisanego atrybutu KRG (Id Materiału), jest puste.
  • Dodany przycisk Edycja atrybutów w oknie dialogowym Wykaz obiektów (polecenie ZESTAWO). Po jego wybraniu zostanie wyświetlone okno dialogowe Edycja atrybutów obiektów, w którym można edytować wybrane atrybuty.
  • Dodany przełącznik Do konturów dołączyć użytki w oknie dialogowym Rozliczenie. Jeżeli jest on włączony do rozliczenia włączone zostaną kontury użytków gruntowych
  • Skorygowane wyświetlanie obserwacji w poleceniach ORT i BIEG, w środowiskach GstarCAD i BricsCAD.
  • 15.17.01.3

  • W oknie dialogowym Właściwości obiektu, dla obiektów posiadających rzędne (SUPS01) dołączono przycisk Wskaż punkt, i pobierz Z.
   W ten sposób poprzez wskazanie punktu roboczego można określić rzędną dolną.
  • Poprawiona kolejność obiektów przykrywających dla sieci uzbrojenia terenu, po dołączeniu istniejącego obiektu.
  • Wprowadzono możliwość wyboru separatora danych dla plików generowanych w poleceniu WWYKAZ.
   Wprowadzono też przełącznik Pobrać ID MATERIAŁU z obiektu, a także, w oknie Eksport punktów, przełącznik Dołącz separator na końcu wiersza.


   ... czytaj więcej o zmianach na stronie producenta

DEMO | 7 dni na testy

Pobierz program

LICENCJA

Licencja dla firm do zastosowań komercyjnych na 2 pierwsze stanowiska (dwa numery seryjne)!
Dostęp do aktualizacji - w ramch tej samej wersji programu.
Czas użytkowania licencji: licencja wieczysta.

Umowa licencyjna zawierana na piśmie z producentem programu.

WYMAGANIA

Program do pracy wymaga platformy rysunkowej CAD: 
AutoCAD 2007-2017 (32-bit i 64-bit), Briscad Professional V13-V17 (32-bit i 64-bit) lub GstarCAD  2015-2017 (tylko 32-bit).

CENA, BUDOWA ZNIŻEK

Schemat budowy zniżek, ceny oraz możliwości wyboru gratisów dostępne są w opisie oferty tylko dla osób zalogowanych.

Lista zapisanych osób:

Lp. Uczestnik Data Miejscowość Ilość Polecił Decyzja o zakupie
1
Andrzej S.
2017-06-12
Koziegłowy
1 TAK
2
Mateusz M.
2017-06-14
Boronów
1 NIE
3
Jan B.
2017-06-25
1 -
4
Tomasz C.
2017-07-08
1 -
5
Marek P.
2017-07-14
Chojnice
1 NIE+48 791 728 870


Copyright 2012-2024 Tinserwis.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Zasoby | Wykonanie strony: Infocare