ZAPISZ SIĘ BEZ ZOBOWIĄZAŃ, KUPUJ TANIEJ

PROGRAMY CAD/BIM | DRONY | SPRZĘT GEODEZYJNY | USŁUGI
Razem możemy więcej!

Soldis PROJEKTANT

wersja: najnowsza

typ licencji: wieczysta, na kluczu usb

www: czytaj więcej

Min. ilość licencji: 8

odsłon: 10516

status listy: zamknieta

data zakończenia: 2019-07-16

rabat: bardzo korzystnySprawdź aktualne listy zapisów na rabat - kliknij w obrazek.

 

Soldis PROJEKTANT to łatwe i intuicyjne narzędzie
do tworzenia i analizy konstrukcji budowlanych.

Oprogramowanie Soldis jest powszechnie używane przez biura projektowe oraz studentów ze wszystkich liczących się uczelni technicznych w Polsce. Program składa się z szeregu modułów zespolonych w ramach jednego środowiska obliczeniowego. Każdy moduł odpowiada za fragment funkcjonalności programu.

Konstrukcja ramowa

Zestaw narzędzi do szczegółowej analiz konstrukcji ramowych o dowolnej geometrii, podparciu oraz obciążeniu. Pakiet umożliwia przeprowadzenie analizy statycznej (liniowej oraz nieliniowej), wymiarowanie według eurokodów oraz norm polskich (żelbet, stal, drewno, fundamenty, ...), analizę stateczności, dynamiczną, utworzenie linii wpływu oraz optymalizację konstrukcji...

Płyta żelbetowa

Moduł umożliwia definicję i szczegółową analizę płyt żelbetowych o dowolnej geometrii, obciążeniu oraz rozkładzie zbrojenia. Dzięki wydajnemu algorytmowi obliczeniowemu dla statyki oraz wymiarowania (zbrojenia/zarysowania) projektowanie odbywa się w sposób płynny bez przerw na czasochłonne obliczenia...

 

Ściany i tarcze

Zestaw narzędzi do analizy statycznej oraz wymiarowania ścian i tarcz niezbędny w pracy każdego projektanta. Algorytmy przeznaczone są dla powierzchniowych elementów pracujących w płaskim stanie naprężenia. Narzędzia zapewniają sprawne modelowanie umożliwiające swobodną definicja geometrii, obciążenia i warunków podparcia, szybki procesor (solver) statyki...

Konstrukcje liniowe

Płaski stan odkształcenia (PSO) umożliwia analizę elementów konstrukcyjnych o stałym przekroju, w których jeden wymiar jest zdecydowanie większy niż dwa pozostałe (element pryzmatyczny), a obciążenie działa prostopadle do niego. Przykładem analiz PSO mogą być obliczenia murów oporowych, przepustów drogowych, tam, rur obciążonych ciśnieniem stałym na długości, ciśnień działających na obiekty podziemne...

Konstrukcje osiowosymetryczne

Modele osiowosymetryczne umożliwiają efektywna analizę w sytuacji symetrii geometrii oraz obciążenia, np.: rozkład naprężeń pod stopami fundamentowymi (półprzestrzeń spreżysta), rury obciążone ciśnieniem (przekrój podłużny), połączenia śrubowe, studnie obciążone ciśnieniem gruntu/wody, itp. Moduł pozwala na wygodne definiowanie schematu o dowolnej geometrii, obciążeniu oraz podparciu...


Narzędzia

Zestaw narzędzi wspomagających pracę w programie wśród których znajdziemy m.in. moduł do generowania zestawienia obciążeń klimatycznych, użytkowych, ciężaru konstrukcji oraz elementów wykończenia, narzędzia eksportu zbrojenia do zewnętrznych programów ułatwiających dalsze szczegółowe ich opracowanie oraz moduł aktualizacji...

 

ZNIŻKI

Schemat budowania zniżek dostępny jest dla osób zalogowanych w serwisie. 
By zobaczyć te informacje należy się zalogować i ponownie wejść w opis listy zapisów - informacje znajdują się na samym dole.

ZALOGUJ SIĘ BY PRZECZYTAĆ

 Podstawowe ulepszenia w SP 2019 (skrót):

 • Dodano możliwość modelowania, analizy statycznej oraz wymiarowania ścian (tarcz – płaski stan naprężenia).
 • Dodano możliwość modelowania i analizy statycznej dla płaskiego stan odkształcenia (np. konstrukcje liniowe – ściany oporowe).
 • Dodano moduł modelowania oraz obliczeń statycznych dla konstrukcji osiowosymetrycznych.
 • Dla konstrukcji powierzchniowych w trybie wymiarowania dodano diagnostykę (wytężenie).
 • Dodano możliwość automatycznego dogęszczania siatki elementów skończonych przy narożnikach oraz dla krawędzi.
 • W module płyty fundamentowej do wyników dodano odpór gruntu (mapy, raport, wyniki w punkcie).
 • Dodano możliwość wizualizacji wyników dla zdeformowanej siatki (płaszczyzna OXY).
 • W module statyka dodano możliwość rysowania wykresów dla żeber/belek bezpośrednio w obszarze kreślenia (konstrukcje powierzchniowe).
 • Dodano nowy tryb przeglądania wyników – przestrzenna wizualizacja przemieszczeń (tylko dla płyt).
 • W konstrukcjach powierzchniowych dodano możliwość definicji żeber/belek niezależnie od krawędzi.
 • W wynikach szczegółowych dla belek/reakcji oraz punktu dodano możliwość wyświetlenia wartości podstawowej oraz wartości odpowiadających (kombinatoryka) oraz najbardziej niekorzystnych kombinacji grup obciążenia.
 • Przy analizie konstrukcji płytowych dodano możliwość definicji materiału innego niż beton.
 • Przy analizie stateczności (problem własny) umożliwiono dowolną definicję kombinacji dla której mają zostać przeprowadzone obliczenia.
 • Przy analizie konstrukcji powierzchniowych dodano możliwość definicji belek (żeber) poza obrysem paneli.
 • Dla konstrukcji ramowych oraz płytowych dodano narzędzie do generowania osi konstrukcyjnych (linie konstrukcyjne).
 • Przy definicji płyt podpory których sztywność szacowana jest za pomocą kalkulatora rysowana są na podstawie faktycznych wymiarów reprezentowanego słupa lub ściany.
 • Przy wymiarowaniu elementów powierzchniowych dodano automatyczny wybór kombinacji dla poszczególnych wyników (zbrojenie, rysy).
 • Przy definicji obciążeń dla konstrukcji płowych dodano możliwość pobierania wartości z zestawienia.
 • Dodano możliwość definicji sił/momentów skupionych niezależnie od wierzchołków.
 • Przy obliczaniu zbrojenia minimalnego dla płyt żelbetowych uwzględniono zbrojenie minimalne ze względu na zarysowanie (PN, PN-EN).
 • Wielowątkowy algorytm obliczeniowy przy wyznaczaniu sił wewnętrznych – znaczące przyspieszenie działania przy wielu grupach obciążenia.
 • Przy projektowaniu żeber/belek w konstrukcjach powierzchniowych umożliwiono wyświetlanie wykresów bezpośrednio w obszarze kreślenia.
 • Znacząco przyśpieszono obliczenia dla weryfikacji konstrukcji powierzchniowych.
 • Dodano możliwość zarządzania (otwieranie/zamykanie) aktualnie edytowanymi pozycjami obliczeniowymi.
 • Usprawniono wczytywanie podkładów z .dxf dla rysunków z ukrytymi blokami (działanie nakładek na systemy CAD).
 • Dodano nową opcję do ustawień algorytm siatkującego – kształt elementów: czworobok, trójkąt oraz siatka z dominacją czworoboków (opcja nie jest dostępna dla konstrukcji osiowosymetrycznych).
 • Dodano możliwość kopiowania pozycji obliczeniowych (łatwy sposób wariantowania schematu obliczeniowego).
 • Dla konstrukcji płytowych/powłokowych dodano możliwość wyświetlenia wartości w przekrojach bezpośrednio w obszarze roboczym.
 • Przy definicji sztywności podpory za pomocą kalkulatora zapamiętywane są charakterystyki ściany/słupa (konstrukcje powierzchniowe).
 • Ulepszono kopiowanie, skalowanie oraz lustrzane odbicie elementów prętowych poprzez synchronizację obiektów do nich dołączonych (podpory obciążenie itp).
 • Przy edycji elementu prętowego (układy ramowe) dodano widok elementu z aktualną orientacją i lokalizacją ewentualnych przegubów.
 • Na pasku statusu dodano licznik elementów oraz węzłów siatki elementów skończonych w celu szybkiego oszacowania rozmiaru zadania.
 • Przy wyznaczaniu sił tnących dla płyt zlikwidowano wpływ „shear-locking” – bardziej dokładne wyniki.
 • Dodano możliwość wyświetlania wyników wymiarowania żeber przy wymiarowaniu oraz weryfikacji konstrukcji powierzchniowych.
 • Przyśpieszono obliczenia dla płyt fundamentowych (podłoże Winklera).
 • Przyśpieszono algorytm wymiarowania (zbrojenie, rysy, diagnostyka).
 • Przy śledzeniu punktów przecięcia elementów liniowych uwzględniono linie konstrukcyjne (szkic), przekroje, zarys zbrojenie itp.
 • i wiele więcej… (zobacz pozostałe)
Lista zapisanych osób:

Lp. Uczestnik Data Miejscowość Ilość Polecił Decyzja o zakupie
1
Maciej O.
2019-02-11
1 NIE
2
Robert M.
2019-02-21
1 NIE
3
Michał P.
2019-03-08
1 NIE
4
Przemysław I.
2019-05-12
Warszawa
1 NIE
5
Mariusz T.
2019-05-16
Olsztyn
1 TAK
6
Tomasz P.
2019-05-23
Dębno
1 TAK
7
Wojciech N.
2019-06-05
1 NIE
8
Janusz G.
2019-06-05
1 NIE
9
Jan M.
2019-06-10
Kraków
1 TAK
10
Roman K.
2019-06-11
Nowe Iganie
1 TAK
11
Roman K.
2019-06-24
Baszkówka
1 TAK
12
Piotr G.
2019-07-03
Białystok
1 TAK
13
Marcin K.
2019-07-03
Tuchola
1 NIE
14
Krzysztof P.
2019-07-13
1 NIE
15
Tomasz D.
2019-07-16
Warszawa
1 NIE+48 791 728 870


Copyright 2012-2024 Tinserwis.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Zasoby | Wykonanie strony: Infocare