ZAPISZ SIĘ BEZ ZOBOWIĄZAŃ, KUPUJ TANIEJ

PROGRAMY CAD/BIM | DRONY | SPRZĘT GEODEZYJNY | USŁUGI
Razem możemy więcej!

C-GEO wersja podstawowa

wersja: podstawowa z modułem kalibracji rastra oraz rocznym dostępem do aktualizacji

typ licencji: jednostanowiskowa, wieczysta

www: czytaj więcej

Min. ilość licencji: 2

odsłon: 7206

status listy: zamknieta

data zakończenia: 2017-03-06

rabat: korzystnySprawdź aktualne listy zapisów na rabat - kliknij w obrazek.

Zapraszamy również na stronę naszego Partnera gdzie znajdziesz ciekawe promocje
na zakup sprzętu geodezyjnego, dronów i oprogramowania. 
Dzięki temu możesz kupić potrzebne akcesoria bez czekania na zebranie grupy zakupowej w naszym serwisie.

(KLIKNIJ W OBRAZEK BY PRZEJŚĆ NA STRONĘ Z PROMOCJAMI W SKLEPIE PARTNERA)

promocje na sprzęt geodezyjny: satlab, kolida, stonex, titan, e-survey

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ AKTUALNE BUDOWY ZNIŻEK NA SPRZĘT GEODEZYJNY:
https://www.tinserwis.pl/bootslistykat-31-SPRZET-GEODEZYJNY

C-GEO jest zgodne z rozporządzeniami MAiC:

- w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych... (z 9 listopada 2011 r.),
- o mapie zasadniczej, GESUT, BDOT500 (z 21 marca 2013 r.),
- w sprawie ewidencji gruntów i budynków (z 29 listopada 2013 r.).
- „powiatowej i krajowej bazy GESUT” z 21.10.2015 r.,
- „BDOT i mapy zasadniczej” z 2.11.2015 r.,
- „ewidencji gruntów i budynków” z 5.11.2015 r.,

Instrukcjami branżowymi:

- instrukcją geodezyjną K1 z 1998 r, oraz innymi instrukcjami GUGiK dotyczącymi geodezji,
- kolejową instrukcją D-19 o organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej Zarządu PKP


Wymagania sprzętowe 

Program pracuje pod Windows XP/VISTA, 7/8/10(32,64) /Linux. Minimalne wymagania sprzętowe Pentium IV, 2 Gb RAM, Karta grafiki 512 Mb ram, 10 GB wolnego na twardym dysku na program. Każdy nowy komputer/laptop dostępny na rynku będzie spełniał zalecane wymagania sprzętowe. 


Baza wiedzy C-GEO WIKI

Baza informacji o programie C-Geo


Poniżej wyszykiwarka poleceń edytora mapy obiektowej:

C-GEO, edytor mapy obiektowej

PODSTAWOWE CECHY

Samodzielna platforma CAD/GIS dla gedetów oraz projektantów infrastruktury.
Import i eksport map i ich fragmentów do formatów DXF /DWG /DGN /SHP /MIF /GML /EWMAPA /GEOINFO i innych.
Eksport do plików rastrowych (TIFF/PDF/JPG) z georeferencją + kalibracja tych plików.
Współpraca z tachimetrami, niwelatorami kodowymi, kontrolerami GPS i rejestratorami w przetwarzaniu danych.
Rozwiązywanie najważniejszych zadań obliczeniowych spotykanych w geodezji.
Nieograniczona baza współrzędnych geodezyjnych.
Zintegrowana mapa numeryczna z bazą współrzędnych i modułami obliczeniowymi.
Zarządzanie danymi - eksplorator projektów.
Archiwum projektow w chmurze np. Dropbox.
Obsługa serwisów WMS (np. Geoportal, lub z innych źródeł)

... i znacznie więcej.


Poniżej okno mapy po imporcie wybranych warstw pliku DWG:

Import projektu z formatu DWG/DXF/DGN

CENY 

[..] - oznaczenie pozycji, cena  netto | brutto

[1] C-Geo edycja 2016 wersja podstawowa  1200,00 | 1476,00 zł
[2] Roczne wznowienie aktualizacji C-Geo 200,00 | 246,00 zł
[3] Klucz sprzętowy HASP do C-Geo  150,00 | 184,50 zł [nie podlega rabatowaniu]

Moduły dodatkowe:

[4]  Moduł "Importu SWDE"  200,00 | 246,00 zł
[5] Moduł "Dziennik pomiarów RTK/RTN"  300,00 | 369,00 zł
[6] Moduł "Aktualizacja mapy zasadniczej GML"   500,00 | 615,00 zł
[7] Moduł "Wyrównanie osnów 3D/GNSS  800,00 | 984,00 zł [dla posiadaczy dotychczasowego modułu wyrównania rabat 200zł netto]
[8]  Moduł "Wyrównanie ścisłe sieci poziomych i niwelacyjnych"  200,00 | 246,00 zł
[9]  Moduł "Objętości i warstwice" 200,00 | 246,00 zł
[10] Moduł "Projektowanie tras XYZ" 300,00 | 369,00 zł
[11] Moduł "Przekroje pionowe terenu" 200,00 | 246,00 zł
[12] Moduł "Odległości od płaszczyzny" 500,00 | 615,00 zł
[13] Moduł "Zewnętrznych baz danych" 500,00 | 615,00 zł

Uwaga:
Nazwa modułu dodatkowego opisuje jednocześnie funkcjonalność, która nie jest zawarta w wersji podstawowej.

Pobierz wersję testową  Materiały edukacyjne

BUDOWA RABATU

Propozycja rabatu w oparciu o minimum 2 firmy tworzące grupę zakupową.
Rabat proponowany w uzgodnieniu z Producentem programu.
Im większa grupa tym większe korzyści.
Szczegółowe informacje są dostępne dla osób zapisanych na liście.

+ PREMIE

Rabat zakupowy będzie zwiększany dodatkowo o premie dla osób, które:

 1. zakupią program wraz z modułem/modułami dodatkowymi (premia 1)
 2. polecą ofertę znajomym z branży poprzez przycisk "POWIADOM ZNAJOMEGO", znajduje się na dole listy (premia 2)
 3. opublikują opinię o programie C-Geo, C-Raster lub C-GML w serwisie www.opinie-cad.pl (premia 3) 

Ostatnie zmiany w programie C-Geo z dnia 2016-09-01:

 • w oknie baz danych obiektów mapy zmieniono okno tabeli bazy danych na podobne jak jest w oknie tabeli współrzędnych, umożliwia to między innymi łatwe zaznaczanie, grupowanie, filtrowanie, wielopoziomowe sortowanie obiektów, obsługę słowników w tej tabeli i wiele innych funkcji,
 • w Opcje-Parametry programu, zakładka Tabela punktów/danych - dodano możliwość ustalania kolorystyki dla okna bazy danych mapy,
 • podczas importu DXF dodano import rastrów osadzonych w plikach DXF na mapę C-GEO,
 • w obsłudze mapy w tle wprowadzono pobieranie wszystkich atrybutów punktów z tabeli współrzędnych z mapy w tle do tabeli mapy bieżącej,
 • w eksporcie do GeoInfo V/VI/VII dodano import i eksport wypełnień skarp, rowów, ścian oporowych,
 • na pasku ikon związanych z funkcjami przyciągania dodano dwie ikonki włączające możliwość swobodnego przesuwania i obracania obiektów liniowych/powierzchniowych oraz przesuwania symboli punktowych. Aby przesunąć obiekt liniowy/powierzchniowy należy złapać za punkt załamania, aby obrócić taki obiekt - należy złapać w pobliżu punktu załamania wokół którego ma nastąpić obrót,
 • w oknie kodów dodano nową ikonkę - "Odtwórz bieżący zestaw kodów" - umożliwia naprawę uszkodzonej tabeli kodów, są przypadki takich uszkodzeń zestawu kodów i dzięki tej funkcji można szybko przywrócić uszkodzoną tabelę kodów,
 • dodano transformację lokalną dla powiatu rzeszowskiego i miasta Żary,
 • w module Trasy drogowe w zakładce Punkty główne dodano umieszczanie punktów początku i końca trasy, a także środków łuku dla układów łuków złożonych z klotoid i łuku kołowego,
 • w module Trasy drogowe w zakładce Łuki pionowe, pod prawym klawiszem myszki dodano możliwość wyłączania kolumn Nr, X, Y,
 • w ikonce "11" - Wstaw opis - dodano możliwość włączenia umieszczania odnośnika dla opisów jako tekst na mapie,
 • w funkcji rysowania łuków na mapie, pod prawym klawiszem myszki dodano możliwość wprowadzenia promienia, w zależności od położenia kursora myszki i znaku (+/-) promienia, rysowany jest luk po lewej/prawej stronie i jego łuk mniejszy lub większy,
 • na mapie, pod prawym klawiszem myszki, opcja Zmień czcionkę, dodano funkcję "napraw odnośniki" - służy do "regeneracji odnośników",
 • w edytorze obiektów kolejowych GK-1 dodano wypełnienie symbolem poduszki piaskowej,
 • w legendzie mapy, pod prawym klawiszem myszki dodano - Ustaw kolor domyślny - nadaje wszystkim obiektom (liniowym, powierzchniowym, punktom, tekstom) domyślny kolor warstwy,
 • w edytorze napisów dodano możliwość zmiany kąta obrotu dla wybranych tekstów,
 • w funkcji Wstaw punkt włączono działanie przyciągania - do punktów, do punktów i do linii - dzięki temu łatwiej jest umieszczać punkty przez wskazanie na linii - w ustalonym zakresie przyciągania,
 • poprawka umieszczania na wydruku dodatkowych informacji (z $p np. Teryt, gmina, itp) w oknie drukowania mapy,
 • uzupełnienie stylów linii dla obiektów projektowanych GESUT, różne drobne poprawki w symbolach, kodach, edytorze obiektów mapy zasadniczej, GeoInfo, itd.
 • kopiowanie wszystkich atrybutów punktów przy funkcji kopiowania na mapie, co umożliwia późniejsze ich wklejenie do modułu Porównanie współrzędnych,
 • wydłużenie ilości znaków na numer w module Ciąg poligonowy,
 • w niwelacji dodano formatowanie odczytów z łaty do ustalonej dokładności odczytu, tak aby w raportach, w przypadku odczytów mniejszych niż 1000 podawane były zera z przodu, np. 0675,
 • w oknie opisywania rzędnych pikiet dodana opcja zamiany kropki na przecinek

Ostatnie zmiany w modułach:

Moduł Dziennik RTK/RTN
 • dodano odczyt kodów punktów z danych pomiarowych
 • możliwość umieszczania współrzędnych zamiennie ze współrzędnymi geocentrycznymi mierzonych punktów w raporcie wynikowym,
Moduł odczytu danych EGiB SWDE/GML
 • dodano możliwość łączenia danych z różnych plików SWDE podczas importu do modułu SWDE z kontrolą powtarzalności obiektów występujących w obu plikach SWDE,
 • dodana opcja w oknie adresowania  (pod przyciskiem "Nadawca/opcje") umożliwiająca włączenie drukowania w kolumnie "Uwagi" książki nadawczej tekstu "ZPO",
 • poprawione formatowanie danych adresowych zawierających pole "poczta",
 • w raporcie zestawienia właścicieli i władających dodany wydruk rodzaju prawa własności i poprawione wydruki powierzchni (teraz jednostki są zgodne z ustawieniami w opcjach),
 • dodany zapis informacji o działce z zaznaczonych działek do PDF - pliki o nazwach takich jak identyfikator działki,
 • w menu Narzędzia dodano usuwanie zdublowanych działek (wcześniej zaznaczonych), a także zbędnych danych (np. jednostki rejestrowe bez działek, osoby) z danych opisowych,

Więcej o aktualizacjach
Lista zapisanych osób:

Lp. Uczestnik Data Miejscowość Ilość Polecił Decyzja o zakupie
1
Przemysław K.
2017-02-01
Mszana Dolna
1 TAK
2
Tomasz M.
2017-02-02
1 NIE
3
Marian C.
2017-02-02
Bielawa
1 TAK
4
Patryk O.
2017-02-06
Płock
1 TAK
5
Jacek W.
2017-02-09
Zamość
1 NIE
6
Marek P.
2017-02-16
Chojnice
1 NIE
7
Piotr O.
2017-02-20
Skórzewo
1 NIE
8
Dariusz M.
2017-03-05
Lublin
1 NIE+48 791 728 870


Copyright 2012-2024 Tinserwis.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Zasoby | Wykonanie strony: Infocare