ZAPISZ SIĘ BEZ ZOBOWIĄZAŃ, KUPUJ TANIEJ

PROGRAMY CAD/BIM | DRONY | SPRZĘT GEODEZYJNY | USŁUGI
Razem możemy więcej!

RTK PowerGPS PROSprawdź aktualne listy zapisów na rabat - kliknij w obrazek.

Zapraszamy również na stronę naszego Partnera gdzie znajdziesz ciekawe promocje
na zakup sprzętu geodezyjnego, dronów i oprogramowania. 
Dzięki temu możesz kupić potrzebne akcesoria bez czekania na zebranie grupy zakupowej w naszym serwisie.

(KLIKNIJ W OBRAZEK BY PRZEJŚĆ NA STRONĘ Z PROMOCJAMI W SKLEPIE PARTNERA)

promocje na sprzęt geodezyjny: satlab, kolida, stonex, titan, e-survey

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ AKTUALNE BUDOWY ZNIŻEK NA SPRZĘT GEODEZYJNY:
https://www.tinserwis.pl/bootslistykat-31-SPRZET-GEODEZYJNY

Aplikacja na Androida udostępniająca funkcję lokalizacji, pomiarów (GPS, dalmierzem) i tyczenia w terenie. 

RTK PowerGPS współpracuje również z wybranymi tachimetrami w zakresie importu i eksportu pikiet.

Program jest dostępny w wersji PRO, oprócz tego dostępne są 3 dodatkowe moduły rozszerzające możliwości aplikacji o funkcje takie jak kalibracja (wpasowanie poziome), generowanie raportów GPS wprost z terenu czy też dodatkowe zadania geodezyjne jak podział powierzchni, generowanie siatek czy punktów na linii.

Aplikacja wspiera również format obsługiwany przez otwarty projekt mapowy - OpenStreetMap.

PowerGPS zmieni Twój  swój smartfon lub tablet z ANDROIDEM w podręczny kontroler geodezyjny.

Dla kogo jest to rozwiązanie?

dla geodetów do lokalizacji punktów w terenie, tyczenia oraz pomiarów z wykorzystaniem precyzyjnych odbiorników RTK
dla inżynierów i kierowników robót do pomiarów i weryfikacji położenia realizowanych zadań w terenie
dla instytucji i firm geodezyjnych do realizacji aktualizacji treści map (wywiad terenowy)
dla projektantów oraz inspektorów nadzoru do lokalizowania zakresów map i projektów w terenie, kontroli i inwentaryzacji danych
dla rolników do pomiarów powierzchni działek metodą GPS oraz integracji z rolniczymi systemami opartymi o odbiorniki GPS


Dalmierze | sprzęt do pomiaru odległości

W zakresie dalmierzy aplikacja powinna współpracować z następującymi modelami:

 • Leica Disto D8 z funkcją Bluetooth
 • Leica Disto D3a BT z funkcją Bluetooth
 • Inne dalmierze klasy Disto z funkcją Bluetooth z protokołem wymiany danych jak dla modeli D3/D8 (np. Disto A6)
 • Bosch GLM100C z funkcją Bluetooth
 • Każdy inny dalmierz laserowy bez funkcji Bluetooth - przy założeniu ręcznego wpisywania wartości z pomiaru

Amatorskie odbiorniki GPS

W zakresie amatorskich odbiorników nawigacji satelatarnej wsparcie jest następujące:

 • wbudowany w Androida moduł GPS (jeśli jest dostępny w danym telefonie lub tablecie)
 • wszelkie odbiorniki GPS (tzw. samochodowe lub gps-loggery) z komunikacją przez Bluetooth (wysyłające dane w trybie NMEA)

Profesjonalne odbiorniki GNSS/GPS RTK

W zakresie precyzyjnych odbiorników nawigacji satelatarnej wsparcie jest następujące:

 • Kolida K-9T, z chipsetem opartym o płytę Trimble (inicjalizacja i pomiar)
 • South S82-T, z chipsetem opartym o płytę Trimble (inicjalizacja i pomiar)
 • South S82.2014, z chipsetem opartym o płytę Trimble (inicjalizacja i pomiar)
 • Trimble SPS882, z chipsetem opartym o płytę Trimble (inicjalizacja i pomiar)
  w zależności od firmware GPS, konieczna wcześniejsza autoryzacja przy pomocy TSC
 • odbiorniki oparte o płytę Trimble BD970 (inicjalizacja i pomiar)
 • odbiorniki oparte o płytę Novatel OEMV (tylko pomiar)
 • wszelkie odbiorniki GPS RTK wysyłające dane w trybie NMEA
  (tylko pomiar, z reguły bez możliwości pozyskania informacji o stacjach bazowych, wektorach...)

Serwery poprawek

W zakresie usług sieciowych (serwerów dostarczających poprawki dla RTK) wsparcie jest następujące:

 • wszelkie serwery oparte o protokół NTRIP
  wykorzystywane do pobierania, zapisywania i przekazywania poprawek do sprzętu pomiarowego
 • obsługa wysyłania do serwera informacji o pozycji (GPGGA) - co jest wymagane przy usługach typu VRS
 • z możliwością przesyłania poprawek na wskazany port GPS
 • z możliwością przesyłania poprawek na wskazany inny port np. kontrolera

Obsługiwane metody pomiaru

Aplikacja pozwala na:

 • wykonanie pomiarów bezpośrednich - czyli pozyskanie współrzędnych drogą namiaru GPS
 • wykonanie pomiarów pośrednich - czyli pozyskanie współrzędnych drogą obliczeń geodezyjnych (np. offsetów),
  bazując na istniejących punktach osnowy, bądź zmierzonych w terenie metodami GPS

W zakresie pomiaru GPS możemy wybrać następujące metody pomiaru:

 • pomiar pojedynczy (jedna epoka) - bez uśredniania
 • pomiar ciągły (jedna epoka na jeden punkt)
  bez uśredniania, pozwalający na szybszy pomiar nieregularnych konturów np. działek
 • pomiar uśredniany (wiele epok)
  z uśrednianiem danych z wielu epok (bardziej precyzyjna metoda pomiaru)
 • pomiar mieszany - możliwość pomiaru
  np. fragmentu konturu metodą uśrednianą, i fragmentu (np. nieregularnego) metodą ciągłą

   Obsługiwane zadania geodezyjne

Aplikacja pozwala na zdefiniowanie i wykonanie następujących obliczeń geodezyjnych:

 • obliczenie azymutu i odległości pomiędzy dwoma punktami
 • wyznaczenie kąta poziomego z 3 pktów
 • miary ortogonalne (wyznaczenie rzędnej i odciętej na podstawie 3 pktów)
 • miary biegunowe (wyznaczenie odległości i kąta na podstawie 3 pktów)
 • wysokość i podstawa trapezu (na podstawie krótszego górnego boku oraz dwóch kątów przy podstawie)
 • pole i wysokość trójkąta (na podstawie 3 odległości lub 1 odległości i 2 kątów lub 1 kąta i 2 odległości)
 • pole i obwód powierzchni z N punktów
 • punkt z przecięcia 2 odcinków
 • wcięcie liniowe w przód
 • wcięcie kątowe w przód
 • wcięcie kątowe wstecz
 • punkt na linii (2 pkty i odległość od pierwszego lub drugiego punktu)
 • punkt z domiaru ortogonalnego (podajemy 2 punkty wyznaczające linię oraz rzędną i odciętą a uzyskujemy punkt)
 • punkt z domiaru biegunowego (podajemy 2 punkty wyznaczające linię oraz kąt i odległość a uzyskujemy punkt)
 • punkt z azymutu (podaje się 1 punkt + azymut, uzyskuje punkt drugi)
 • Zagadnienie Hansena wersja 1 (2 pkty, 4 kąty)
 • Zagadnienie Hansena wersja 2 (2 pkty, 4 kąty)
 • Zagadnienie Hansena wersja 3 (4 pkty, 4 kąty)

Obsługiwane układy współrzędnych płaskich

Power GPS obsługuje poniższe układy odniesienia współrzędnych:

 • WGS84
 • PUWG2000 (strefy 5-8)
 • PUWG1992
 • 1965 (strefy I-V)
 • UTM34
 • Web MERCATOR

Obsługiwane układy współrzędnych wysokościowych

Power GPS obsługuje poniższe modele wysokościowe (geoidy):

 • WGS84 (bez korekcji)
 • Kronsztad 86 (korekcja z WGS84)
 • Amsterdam (korekcja z WGS84)
 • EGM 2008 (korekcja z WGS84)

Obsługiwane formaty wymiany danych

Formaty importu

Aplikacja w zakresie importu (odczytu) wykazu punktów wspiera następujące formaty:

 • pliki tekstowe (TXT) z zapisanymi współrzędnymi (w formatach typy XY XYH PXY PXYH i wiele innych kombinacji)
 • pliki tekstowe z logów GPS (NMEA)
 • pliki Garmina (GPX) ze znacznikami typu waypoint
 • pliki z oprogramowania Carlson SurvCE (RW5)
 • pliki z oprogramowania Pentax Fieldgenius (RAW)
 • pliki z oprogramowania Trimble Survey Controller (JXL)
 • pliki z oprogramowania Topcon TopSurv (TSJ)
 • pliki z oprogramowania Topcon Magnet (MJF)
 • pliki z oprogramowania Leica SmartWorx (XML)
 • pliki z oprogramowania Landstar (CSV lub DB)
 • pliki z raportami z Leici (TXT)

Aplikacja w zakresie importu (odczytu) geometrii wspiera następujące formaty:

 • pliki z Autocada (DXF)
 • pliki z Microstation (DGN) (v.7)
 • pliki z projektu OpenStreetmap (OSM) np. z edytora JOSM
 • pliki typu GML (XML) wg dialektu GLM/wfs, GML/gmgml oraz GML/ingr WynikiKnM ARiMR
 • ślad GPS tekstowy (NMEA)
 • ślad GPS Garmin (GPX)

Formaty eksportu

Aplikacja w zakresie eksportu (zapisu) wykazu punktów wspiera następujące formaty:

 • pliki tekstowe (TXT) wg dowolnych reguł (duża konfigurowalność zapisywanych punktów)

Aplikacja w zakresie eksportu (zapisu) geometrii wspiera następujące formaty:

 • pliki z Autocada (DXF)
 • pliki z projektu OpenStreetMap (OSM)

Obsługiwane usługi zobrazowań rastrowych

Aplikacja pozwala na obsługę następującej klasy serwisów dostarczania danych rastrowych:

 • serwisy typu TMS
 • serwisy typu WMS

Aplikacja posiada zdefiniowane następujące usługi TMS:

 • OpenStreetMap Mapnik (mapa kolorowa)
 • OpenStreetMap Mapnik (mapa czarno-biała)
 • OpenCycleMap
 • Public Transport (wg OpenStreetMap)

Aplikacja posiada zdefiniowane następujące usługi WMS:

 • Geoportal - ortofotomapa
 • Geoportal - mapa topograficzna
 • Geoportal - kataster (działki)
 • Geoportal - rejestr granic
 • Geoportal - rejestr nazw geograficznych
 • Geoportal - mapa hydrograficzna
 • Geoportal - mapa sozologiczna
 • Geoportal - stacje ASG-EUPOS
 • Geoportal - budynki BDO
 • Geoportal - osnowa
 • Usługa WMS Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • Usługa WMS Państwowego Instytutu Geologicznego (mapa PIG-MPG 500)
 • Usługa WMS Państwowego Instytutu Geologicznego (mapa PIG Superficial geology)
 • Usługa WMS European Soil Database (SOMIS) (mapa geologiczna)
 • Landsat - zobrazowanie satelitarne
 • Usługa WMS RLDP Zielona Góra (lokalna mapa lasów)

Obsługiwane wykazy symboli

Aplikacja posiada:

 • listę kodów i symboli geodezyjnych wg instrukcji K-1
 • listę atrybutów i nazw dla projektu OpenStreetMap

Pobierz wersję testową Materiały edukacyjne

Specyfikacja

PDF - Canon iPF 670 - Ulotka

CENY standardowe za 1 stanowisko na system Android

RTK Power GPS PRO II pierwsze stanowisko:  599 zł netto
RTK Power GPS PRO II kolejne stanowisko dla tego samego użytkownika: 299 zł netto

Opcjonalnie Moduł EXTRA: +99 zł netto za 1 stanowisko

 • obsługa styli dla symboli
 • obliczenia dodatkowe (punkty na linii, punkty siatki oraz nowo-powstające)
 • moduł skryptowy
 • tworzenie i praca na warstwach

Opcjonalnie Moduł TRANSFORMACJE: +99 zł netto za 1 stanowisko

 • obsługuje transformację lokalną (wpasowanie/kalibrację XY)
 • obsługę obliczeń (ETRF2000-ETRF89) i układy ETRF89
 • dostępność szybkiego przeliczenia zadanych współrzędnych (kalkulator)
 • obsługuje poprawki empiryczne 1965

RABAT

Rabat gwarantowany zaproponujemy w uzgodnieniu z producentem programu.
Wysokość proponowanego rabatu będzie uzależniona od wielkości puli potencjalnego zamówienia.

PREMIA +2%

Powiadom znajomego z branży o tej liście używając tego formularza
lub/i dodaj opinię o programie w naszym serwisie pod adresem www.opinie-cad.pl a przy zakupie
otrzymasz premię w formie dodatkowej 2% zniżki.
Lista zapisanych osób:

Lp. Uczestnik Data Miejscowość Ilość Polecił Decyzja o zakupie
1
Ireneusz G.
2017-06-14
Poznań
1 TAK+48 791 728 870


Copyright 2012-2024 Tinserwis.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Zasoby | Wykonanie strony: Infocare