ZAPISZ SIĘ BEZ ZOBOWIĄZAŃ, KUPUJ TANIEJ

PROGRAMY CAD/BIM | DRONY | SPRZĘT GEODEZYJNY | USŁUGI
Razem możemy więcej!

Upgrade z wersji 1 do wersji 2 programu GoKart lub KaliBronek

wersja: elektroniczna | 2.0

typ licencji: jednostanowiskowa

www: czytaj więcej

Min. ilość licencji: 2

odsłon: 4699

status listy: brakmin

data zakończenia: 2016-01-08

rabat: 0%Sprawdź aktualne listy zapisów na rabat - kliknij w obrazek.

Zapraszamy również na stronę naszego Partnera gdzie znajdziesz ciekawe promocje
na zakup sprzętu geodezyjnego, dronów i oprogramowania. 
Dzięki temu możesz kupić potrzebne akcesoria bez czekania na zebranie grupy zakupowej w naszym serwisie.

(KLIKNIJ W OBRAZEK BY PRZEJŚĆ NA STRONĘ Z PROMOCJAMI W SKLEPIE PARTNERA)

promocje na sprzęt geodezyjny: satlab, kolida, stonex, titan, e-survey

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ AKTUALNE BUDOWY ZNIŻEK NA SPRZĘT GEODEZYJNY:
https://www.tinserwis.pl/bootslistykat-31-SPRZET-GEODEZYJNY

KaliBronek v2 - zmiany w stosunku do poprzedniej wersji v1.
Cena katalogowa | Upgrade KaliBronek z wersji 1 do wersji 2:
259,00 zł netto | 318,57 zł brutto

v2.0
19.08.2015
– Odświeżony wygląd
– Przebudowany interfejs głównego okna programu, z możliwością przełączenia do klasycznego interfejsu (jak w KaliBronku v1)
– Rozbudowany Manager rastrów z łatwym dostępem do wszystkich funkcji edycji rastra
– Edycja wielu rastrów jednocześnie
– Edycja fragmentu lub całego rastra w zewnętrznym edytorze, możliwość wyboru edytora
– Nowa funkcja edycyjna usuwająca ślad po docięciu do ramki sekcyjnej
– Funkcja cofania ostatniej zmiany edycyjnej
– Hurtowa konwersja rastrów, w tym zmiana formatu pliku, głębi kolorów oraz kompresji
– Łączenie (sklejanie) zaznaczonych rastrów w jeden raster
– Funkcja hurtowego „prostowania” (resamplingu) obróconych rastrów
– Zoom do rastra
– Zaznaczanie rastrów prostokątem lub przez wskazanie punktu na rysunku CAD
– Funkcja otwierania folderu Eksploratora Windows z lokalizacją pliku wraz georeferencjami dla zaznaczonych rastrów
– Funkcja odłączania rastrów wraz z wykasowaniem z dysku rastrów i georeferencji
– Obsługa odczytu georeferencji GeoTIFF, GEO, WordFile
– Obsługa zapisu georeferencji GeoTIFF, TAF, WordFile i DXF
– Wczytywanie wielu rastów georeferencyjnych jednocześnie (również metodą „przeciągnij i upuść”)
– Wyszukiwanie na dysku rastrów georeferencyjnych dotyczących wskazanego obszaru
– Udoskonalone narzędzie szybkiej kalibracji na siatkę, z automatycznym obliczaniem ilości krzyży
– Możliwość ustawienia nieproporcjonalnej siatki w narzędziu szybkiej kalibracji
– Nowe modele transformacji: dwuliniowa, bikubiczna
– Funkcja odszukiwania w tabelce punktu dostosowania wskazanego na rysunku
– Możliwość kalibracji do obróconego rastra o optymalnej lub zadanej rotacji
– Możliwość automatycznego zapisywania raportu z kalibracji razem w rastrem skalibrowanym (w Opcjach)
– Ikona „Informacje o rastrze” wyświetlająca szczegółowe informacje na temat rastra
– Funkcja podglądu rastra
– Funkcja „Kopiuj ścieżkę do schowka”
– Skanowanie rastra z podglądem i możliwością obrotu o 90 stopni, przed wstawieniem do rysunku
– Hurtowa zmiana koloru, przezroczystości oraz widoczności rastra (jako cechy) w rysunku CAD
– Program został dostosowany do najnowszych wersji platform CAD
– Pełna zgodność z Windows 8.1, koniec wsparcia dla systemów Windows starszych niż Windows XP

Usprawnienia dotychczasowych funkcji:
– Edycja rastrów (poza przycinaniem) nie powoduje utraty cech rastra w rysunku CAD. Zachowane są cechy rastra oraz obwiednie (i maski) wycięcia
– Poprawiona obsługa WordFile w MicroStation v8* (usunięte ograniczenie polegające na automatycznym tworzeniu WordFile)
– Poprawiona obsługa wstawiania rastra przy nietypowych ustawieniach dołączeń w MicroStation v8*
– Podczas ręcznego wskazywania punktów dostosowania, kreślone są linie o zdefiniowanych i zapamiętywanych cechach (warstwa, kolor, grubość, styl)
– Możliwość określenia wielkości plamki w funkcji odszumiania
– Zapamiętywanie ostatnio użytej skali mapy

Pobierz wersję testową GeoView


 

GoKart v2 - zmiany w stosunku do poprzedniej wersji v1.
Cena katalogowa | Upgrade GoKart z wersji 1 do wersji 2: 
269,00 zł netto | 330,87 zł brutto

2.1.8
09.06.2015
– Nowe narzędzie do wyszukiwania elementów według identyfikatora, uchwytu lub GML-ID
– Nowa przydatna funkcja w menu Plik: Otwórz lokalizację aktywnego pliku
– Obliczanie wcięcia liniowego i domiarów. Numer obliczonego punktu jest umieszczany na warstwie punktów roboczych
– Obliczanie powierzchni działek z niepołączonych wektorów wraz z tworzeniem plików wsadowych do EwMapy, C-GEO
– W konfiguracji Mapa zasadnicza i K-1 dodano możliwość eksportu do TANGO zgodnie z kodami GEO-INFO 6
– Usunięty błąd generowania wykazu współrzędnych z kodami w mapach obiektowych
– Poprawki w eksporcie do GML
– Poprawki w działaniu funkcji importu elementów w Bentley Redline
– Usunięte błędy w działaniu niektórych funkcji spowodowane niekompatybilnością ZwCAD+ 2015
– Poprawione działanie funkcji kreślenia czołówek po zaznaczonych liniach w AutoCAD/IntelliCAD
– Poprawione zaokrąglanie rzędnych zgodnie z regułami Bradis-Kryłowa

2.1.7
24.02.2015
– Poprawione działanie funkcji „Importu elementów wg schematu” oraz „Dostosowania mapy do wczytanej konfiguracji”
– Możliwość cofania zmian oraz dodatkowe opcje w funkcji „Importu elementów”, w tym możliwość zdefiniowania obrotu symboli
– WAŻNE: zmiana domyślnego folderu konfiguracji z „C:\ProgramData\GeoX\GoKart\Cfg\” na „C:\Users\Public\Documents\GeoX\GoKart\Cfg”
– Funkcja eksportu mapy do formatu TANGO GEO-INFO
– Usunięty błąd polegający na ignorowaniu pochylenia tekstu w AutoCAD/IntelliCAD

2.1.6
25.01.2015
– Dostosowanie do GstarCAD 2015
– Poprawiona justyfikacja wstawianego opisu sieci w K-1 (AutoCAD/IntelliCAD)
– Poprawione style linii i bloki dla przepustu (AutoCAD/IntelliCAD, konfiguracja „Mapa zasadnicza”)
– Poprawione style linii dla bramy, furtki i przepustu (MicroStation, konfiguracja „Mapa zasadnicza”)
– W konfiguracji „Mapa zasadnicza” usunięty błąd polegający na nieprawidłowo ustawianych wartościach domyślnych atrybutu „rodzajPrzewodu”
– Konfiguracja „Mapa zasadnicza” została dostosowana do ustawienia cech elementów „JakWarstwa” (AutoCAD/IntelliCAD)

2.1.5
17.12.2014
– Dodano konfigurację D-19 przeznaczoną do kreślenia map kolejowych
– Dodano narzędzie do kreślenia czołówek na zaznaczonych liniach
– Nowe narzędzie kreślenia odnośnika wraz z przesunięciem tekstu
– Nowy pasek narzędzi przeznaczony do kreślenia odnośników tekstu
– W opcjach konfiguracji dodano możliwość wyboru separatora dziesiętnego dla rzędnych
– Usunięto dostrzeżone błędy związane z widocznością okien
– W konfiguracji Mapa Zasadnicza dla MicroStation poprawiono kierunki celek linii napowietrznych
– Usunięto błąd polegający na nieprawidłowym miejscu wstawienia zaimportowanych map z GML lub Geoportalu w MicroStation

2.1.2
30.09.2014
– Dodano możliwość wstawienia na mapę granic z Geoportalu
– Generowanie wykazów współrzędnych z kodami z mapy obsługuje pliki niezgodne z konfiguracją – kod jest ustalany zgodnie z nazwą warstwy

2.1.1
29.08.2014
– Poprawione bloki i celki w konfiguracji Mapa Zasadniczna
– W konfiguracji Mapa Zasadniczna dodano kreślenie numeru porządkowego budynku
– Udoskonalony odnośnik tekstu w AutoCAD
– Poprawione narzędzie importu elementów z cechami JakWarstwa w MicroStation

2.1
15.07.2014
– Obsługa baz EGiB, BDSOG, PRPOG, PRG
– Import plików GML zgodnych z najnowszymi rozporządzeniami
– Przenoszenie redakcji mapy w plkach GML (obiekt KR_ObiektKarto)
– Nowe okno wyboru wartości atrybutu z możliwością filtrowania dostępnych wartości słownikowych
– Możliwość przeglądania wartości atrybutów dla plików DWG utworzonych programem Mapa_SG
– Zoptymalizowana funkcja wyszukiwania powierzchni pokrycia terenu podczas eksportu do GML
– Możliwość eksportu do GML obiektów bez atrybutów (przydatne podczas konwersji do najnowszych rozporządzeń wektorów pochodzących z innych map, na przykład zgodnych z K-1)
– Poprawione kreślenie furtek i bram w AutoCAD/IntelliCAD
– Eksport wektorów do formatu programu EwMapa w konfiguracjach K-1’98
– Udoskonalone konfiguracje K-1’98, na przykład dla niektórych elementów wprowadzono kreślenie elementu wraz z opisem
– Możliwość tworzenia mapy z atrybutami w okrojonych wersjach MicroStation (Bentley Redline, Bentley Navigator) – zapis atrybutów jest realizowany w zewnętrznym pliku
– Obsługa najnowszych wersji programów CAD, w tym AutoCAD 2015

2.0
05.02.2014
– Odświeżony wygląd
– Dostosowanie programu do najnowszych wersji platform CAD
– Zgodność z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
– Interaktywny katalog obiektów mapy zasadniczej wg nowego rozporządzenia
– Możliwość eksportu bazy BDOT500 i GESUT do GML
– Nowe okno atrybutów do wprowadzania informacji bazodanowych
– Automatyczne opisywanie przewodów na podstawie zapisanych atrybutów
– Mechanizm automatycznego wykrywania obszarów pokrycia terenu podczas eksportu do GML
– Możliwość kreślenia zarówno map wektorowych jak i obiektowych, w zależności od użytej konfiguracji
– Nowy szablon ramki mapy do celów projektowych (według GUGiKu)
– Ułatwienia podczas kreślenia obiektów ortogonalnych (np. budynków) i obiektów wydłużonych (np. obrysów przewodów)
– Dodane nowe polecenia w menu kontekstowym ikony kreślenia elementu, umożliwiające wybór różnych trybów kreślenia (innych niż domyślny)
– Generowanie wykazu skartowanych punktów z kodami
– Generowanie wykazu punktów „wolnych”
– Możliwość ustawienia niestandardowego stylu tekstu dla punktów roboczych
– Nowy przycisk „Info” w oknie wyboru konfiguracji pozwalający wyświetlić informacje specyficzne dla wybranej konfiguracji
– Opcja osadzania definicji stylów linii w rysunku (MicroStation)
– Automatyczne ładowanie brakujących definicji stylów linii i multilinii w AutoCAD/IntelliCAD
– Wykorzystanie maskowania MTekstu do wstawiania opisów przewodów w AutoCAD/IntelliCAD
– Obsługa atrybutów bloków w AutoCAD/IntelliCAD
– W konfiguracji „Winmapa” dołączono nowe szablony ramek, a stare szablony ramek i plików pozostawiono jako opcję podczas instalacji
– Zakończono wsparcie dla systemów operacyjnych starszych niż Windows XP

Pobierz wersję testową GeoView


+48 791 728 870


Copyright 2012-2024 Tinserwis.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Zasoby | Wykonanie strony: Infocare