ZAPISZ SIĘ BEZ ZOBOWIĄZAŃ, KUPUJ TANIEJ

PROGRAMY CAD/BIM | DRONY | SPRZĘT GEODEZYJNY | USŁUGI
Razem możemy więcej!

ABC Obiekt 3D

wersja: 6.14

typ licencji: USB

www: czytaj więcej

Min. ilość licencji: 0

odsłon: 8557

status listy: archiwalna

data zakończenia: 2015-09-04

rabat: 50%, wspólny dla wszystkich list ABCSprawdź aktualne listy zapisów na rabat - kliknij w obrazek.

ABC Obiekt 3D | Wersja podstawowa

- statyka i dynamika (częstości i postacie drgań własnych)
  układów powłokowych, ramowych i mieszanych,
- wymiarowanie i zarysowanie elementów powierzchniowych na zginanie i stan tarczowy,
- posadowienie na podłożu uwarstwionym i półprzestrzeni sprężystej,
- pakiet nieliniowy (cięgna, podpory, podłoże),
- program zawiera w sobie osobną ścieżkę do modelowania układów prętowych RAMA 3D

Moduły wymiarowania elementów prętowych dla stanów 3D:

Wymiarowanie stali wg PN-90/B-03200
Wymiarowanie drewna wg PN-B-03150:2000
Wymiarowanie żelbetu wg PN-B-03264:2002

Cena katalogowa całego zestawu: 9900 zł netto | cena standardowa bez rabatu

abc-obiekt-3d

Zmiany wprowadzone w roku 2015:

 • W elementach prętowych wprowadzono podwójny opis, czyli można zadać w tym samym miejscu dwa elementy z innego materiału i o innym przekroju. W takich prętach są obliczane siły wewnętrzne i naprężenia osobno dla każdego składnika.
  Można również prowadzić wymiarowanie po wcześniejszym wyborze materiału.
 • W elementach powłokowych wprowadzono możliwość zadawania osobnej grubości dla stanu tarczowego i zgięciowego.
  Pozwala to na wprowadzenie paneli usztywniających konstrukcję prętową.
 • Zmieniono też wymiarowanie pojedynczych elementów w modelach powłokowych.
  Ułatwiają to markery elementów, które można wybrać np.: w menu Naprężenia lub Momenty.
 • W płaskich elementach powłokowych wprowadzono wymiarowanie wg PN-EN, zachowując
  wymiarowanie wg PN-B-2002, pod warunkiem, że zastosowano betony typu C*/*.
  Zachowano możliwość wymiarowania betonów typu B* wg PN-B-2002.
 • Rozszerzono możliwość zadawania obciążeń ciągłych w układach elementowych powłok.
  Pozwala to zadać obciążenia styczne do elementów.
 • W menu Odpory w modelach płytowych i powłokowych wprowadzono opcję Wypadkowa.
  Pozwala to obliczyć i pokazać miejsce wypadkowej odporów.
  Opcja ta jest dostępna tylko dla trybu Wariant.
  Przydatne przy analizie stateczności fundamentów kominów czy elektrowni wiatrowych.
 • Do generatorów obszarów walcowych, stożkowych i kulistych wprowadzono możliwość zadania zmiennej grubości po wysokości.
 • Na planszy listy węzłowych sił poprzecznych wprowadzono włącznik "Oblicz średnią".
  Po jej włączeniu automatycznie włączy się przycisk Odległość.
  Na zakończenie listy sił węzłowych zostanie wyświetlona średnie natężenie obciążenia poprzecznego.
  Będzie ono obliczane podobnie jak średnie obciążenie ze ścian, czyli jeśli skrajne węzły wybrane
  do listy będą miały sąsiadów zewnętrznych to do wartości średniej będzie dodawana tylko ich wartości.
  Jeśli będą to węzły skrajne to do wartości średniej będzie brana cała wartość.
 • Wprowadzono możliwość definiowania zmiennej grubości w obszarze pierścieniowym,
  dodawanym w menu Elementy - Dodaj obszar.
 • W programie MOMBRZ do zakładki Proste dodano przekrój Kątownik.
  Jest on definiowany czterema wymiarami.
 • Wprowadzono możliwość wyboru fragmentu podkładu CAD.
 • Firma BIK wykonała oprogramowanie do obróbki wyników zbrojenia.
  Opcją BIK z menu Zapisz do pliku można zapisać potrzebne pliki.


Lista zapisanych osób:

Lp. Uczestnik Data Miejscowość Ilość Polecił Decyzja o zakupie
1
Józef Ś.
2014-11-10
Biały Dunajec
1 NIE
2
Robert K.
2015-04-26
Wrocław
1 NIE+48 791 728 870


Copyright 2012-2024 Tinserwis.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Zasoby | Wykonanie strony: Infocare