Fabryka czasu

fabryka pomysłów

"Fabryka czasu" to aplikacja internetowa służąca do efektywnego zarządzania sobą w czasie.
Mówimy o fabryce czasu ponieważ na każde 6 minut planowania zadań z naszą aplikacją zyskujesz co najmniej 60 minut podczas ich realizacji !

Najważniejszym aspektem planowania oprócz tworzenia samej listy zadań jest jej konsekwentne realizowanie w określonej kolejności.
W naszej aplikacji ustalanie priorytetów opiera się na jednej z najskuteczniejszych metod zarządzania tj. metodzie A-B-C-D-E.

Używając tego programu będziesz mieć 'dosłownie' więcej czasu !

„Potrzeba dyscypliny by nie robić tego, co ma niską wartość. 
To jedna z największych dyscyplin sukcesu w życiu.”  B. Traicy