Zapisz się bez zobowiązań i zbuduj lepszą ofertę

kto zaplanował swoją inwestycję z wyprzedzeniem kupił taniej
profesjonalne programy CAD, precyzyjne odbiorniki GPS/GNSS

PaleKx

wersja: 4.0

typ licencji: USB
www: czytaj więcej
Min. ilość licencji:
odsłon: 5677
status listy: archiwalna
data zakończenia: 2015-10-29
rabat: brakTa lista jest archiwalna.
Sprawdź aktualną ofertę pod tym adresem:
https://www.tinserwis.pl/bootslistykat-3-KONSTRUKCJE


 

PaleKx 4.0 - obliczanie sił przekrojowych oraz przemieszczenia pala

Program służy do obliczania sił przekrojowych oraz przemieszczenia pali we współpracy z podłożem gruntowym. Obliczenia przeprowadzane są z uwzględnieniem zjawiska uplastyczniania gruntu i odwzorowują rzeczywistą współpracę pali fundamentowych z podłożem gruntowym. Program wyznacza wartości poziomych podpór sprężystych rozmieszczonych wzdłuż osi pala oraz odpowiadające im reakcje graniczne gruntu. Analiza uplastycznienia dokonywana jest iteracyjne poprzez porównywanie wartości reakcji w podporach sprężystych z granicznym odporem gruntu. Program wyposażono w schemat fundamentu palowego umożliwiający odwzorowanie rzeczywistego układu pali w projektowanym fundamencie. Wyniki obliczeń prezentowane są interaktywnie w formie graficznej. Obejmują właściwości gruntu (rozkład modułu sztywności poziomej i oporu granicznego) oraz wykresy wyników obliczeń (rozkład momentu zginającego, siły poprzecznej i przemieszczenia pala).

PaleKx

Cena katalogowa programu: 1850 zł netto.
Cena katalogowa klucza zabezpieczającego USB: 145 zł netto.
[Koszt zakupu klucza nie podlega rabatowaniu].

ForGEO


+48 791 728 870


Copyright 2012-2015 Tinserwis.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Zasoby | Wykonanie strony: Infocare