Zapisz się bez zobowiązań i zbuduj lepszą ofertę

kto zaplanował swoją inwestycję z wyprzedzeniem kupił taniej
profesjonalne programy CAD, precyzyjne odbiorniki GPS/GNSS

GoKart 2.0

wersja: 2.0

typ licencji: na 1 stanowisko/elektroniczna
www: czytaj więcej
Min. ilość licencji: 1
odsłon: 96
status listy: zamknieta
data zakończenia: 2019-06-04
rabat: gwarantowanyGoKart służy do kreślenia mapy w środowisku CAD.

To jedyny program na rynku, umożliwiający pracę z tak dużą liczbą platform do kreślenia: AutoCAD, ARES Commander, BricsCAD, ZwCAD, GstarCAD, progeCAD, MicroStation, IntelliCAD.

Podstawowe cechy oprogramowania

 • „Otwarte” bazy definicji elementów mapy, umożliwiające edycję definicji oraz tworzenie własnych konfiguracji.
 • Możliwość wykorzystania różnych konfiguracji, zgodnych z różnymi instrukcjami technicznymi oraz różnymi nakładkami do tworzenia mapy innych producentów.
 • Zgodność z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej oraz zaktualizowanymi rozporządzeniami BDOT500, GESUT i EGiB z 2015r.
 • Możliwość importu/eksportu w plikach GML baz BDOT500, GESUT, EGiB, BDSOG, PRPOG, PRG.
 • Zgodność z instrukcją K-1 (1998 r. lub 1995 r.) i D-19 z 2000r.
 • Możliwość tworzenia zarówno map obiektowych, jak i zwykłych map wektorowych.
 • Szereg zaawansowanych dodatkowych narzędzi, czyniących pracę jeszcze bardziej efektywną.

Dodatkowe narzędzia w jakie wyposażono program

 • Generator ramek – potężne narzędzie do tworzenia ramek mapy (opisów pozaramkowych).
  Automatycznie tworzy ramkę mapy (zasadniczej lub innej) na podstawie godła mapy (układ 1965, 2000 i inne) lub na podstawie zadanych współrzędnych (mapy jednostkowe). Zawiera szereg w pełni konfigurowalnych szablonów ramek, umożliwia tworzenie własnych szablonów. Pozwala na hurtowe tworzenie całego zestawu plików z ramkami. Treść mapy jest automatycznie wstawiana do ramki sekcyjnej, jako plik odniesienia lub poprzez „połączenie w głównym” (w zależności od wyboru użytkownika).
 • Zintegrowana, interaktywna treść instrukcji K-1 z 1998r. oraz „Rozporządzeń BDOT500/GESUT”
  –  podczas kreślenia elementu można wyświetlić znajdujący się w odpowiedniej instrukcji technicznej opis dotyczący kreślonego elementu.
 • Wyszukiwarka – umożliwia szybkie odszukanie elementu, w bazie elementów, poprzez wpisanie fragmentu opisu szukanego elementu lub kodu elementu.
 • Narzędzie do wyświetlania informacji o elemencie – wyświetla okno dialogowe z opisem klikniętego elementu, umożliwiając kreślenie kolejnych elementów tego samego typu.
 • Narzędzia do hurtowego przetwarzania mapy – służą do wykonywania hurtowych operacji na zaznaczonych elementach – np. skalowanie, obracanie elementów, a nawet „przerabianie” rzędnych na mapie (translacja, aktualizacja, zaokrąglenie rzędnej).
 • Narzędzia wspomagające ręczną interpolację warstwic.
 • Ułatwienia podczas kreślenia obiektów ortogonalnych (np. budynków) i obiektów wydłużonych (np. obrysów przewodów).
 • Szereg narzędzi do kreślenia bardziej złożonych elementów takich jak skarpy, schody, opisy piętrowe, odnośniki tekstu, wypełnienia rowu, wypełnienia ścian oporowych, szrafury górnicze i inne.
 • Import współrzędnych z kodami – automatyczne tworzenie mapy na podstawie pliku ze współrzędnymi, jeśli zbiór współrzędnych zawiera kody wg K-1 lub Rozporządzenia.
 • Obsługa zewnętrznych baz współrzędnych (punkty robocze, generowanie wykazu skartowanych punktów z kodami, generowanie wykazu punktów „wolnych”)
 • Narzędzia służące do dostosowania mapy do zgodności z wybraną konfiguracją, w tym automatyczna zmiana skali mapy.
 • Narzędzia do interaktywnego wymieniania plików – podczas pracy z plikami odniesienia można w prosty sposób przejść do edycji pliku odniesienia, poprzez kliknięcie elementu, znajdującego się w odniesieniu. Osobny przycisk umożliwia „powrót” do wcześniej edytowanego pliku.
 • Obliczenia współrzędnych z wcięcia liniowego i domiarów, obliczanie pól powierzchni działek dla całej mapy, w tym powierzchni zredukowanych, wraz z raportem.
 • Kreślenie czołówek między klikniętymi punktami lub na zaznaczonych liniach, kreślenie miar ortogonalnych(domiarów).

 

CENA STANDARDOWA | za licencję jednostanowiskową wieczystą

GoKart: 899,00 zł netto | 1105,77 zł brutto

Licencja jest przesyłana mailem w formie pliku.
Aktywcja licencji następuje przez interenet.

Program działa w systemie Windows XP lub nowszym (w tym Windows 10)

Współpracuje z następującymi platformami CAD:
MicroStation – 95, SE, v7/J, v8, v8 2004 Edition, XM, v8i, Connect Edition oraz wersjami pochodnymi: PowerDraft, PowerMap, GeoOutlook, Redline, Navigator. Zalecana jest wersja v8 2004 lub nowsza. W przypadku wersji „okrojonych’ typu Redline, Navigator mogą wystąpić pewne ograniczenia funkcjonalności.
AutoCAD – od wersji 2000 do 2015, AutoCAD LT – tylko z programem LT Extender lub Cadsta Max.
ARES COMMANDER, BRICSCAD, GSTARCAD, ZWCAD

IntelliCAD – od wersji 6. (Zalecane platformy to BricsCAD lub ZwCAD+).

W celu obsługi baz współrzędnych punktów niezbędne jest zainstalowanie programu GeoView (wystarczy wersja bezpłatna do pobrania tutaj).

Polecamy przetestowanie programu i sprawdzenie, czy działa prawidłowo z Państwa programem CAD.

Mocną stroną programu GoKart są dołączone konfiguracje. 
Istnieje możliwość samodzielnego tworzenia własnych konfiguracji. Wszystkie definicje elementów mają charakter otwarty – odpowiednie bazy elementów są zapisane w tekstowych plikach CSV.

Do programu dołączono tylko część istniejących konfiguracji. 
Istnieje wiele konfiguracji tworzonych przez użytkowników na własne potrzeby, niektóre udostępniane są na stronie pomocy technicznej producenta:
Pomoc techniczna.

Wraz z instalatorem programu dostarczane są następujące konfiguracje:

 • Konfiguracja umożliwiająca kreślenie mapy (oraz wymianę danych z ODGiKiem w plikach GML ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej oraz zaktualizowanymi rozporządzeniami z 2015r. w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.
 • Konfiguracja do kreślenia mapy zasadniczej wg instrukcji K-1 z 1998r. w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.
 • Dzięki uprzejmości firmy Softline, dołączyliśmy konfigurację zgodną z nakładką C-STATION, umożliwiającą kreślenie mapy zasadniczej wg instrukcji K-1 z 1995r. w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.
 • Konfiguracja zgodna z instrukcją D-19 „O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej”, według załącznika do zarządzenia nr 144 Zarządu PKP z dnia 23.10.2000r.

WERSJA 30 DNIOWA PROGRAMU:

GoKart 2.0  wersja 32/64 bit
Lista zapisanych osób:

Lp. Uczestnik Data Miejscowość Ilość Polecił Decyzja o zakupie
1
Dawid K.
2019-05-30
Wrocław
1 NIE+48 791 728 870


Copyright 2012-2015 Tinserwis.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Zasoby | Wykonanie strony: Infocare